Avril 2017

DLMMJVS
       
1
Θ
2
Δ
3
Π
4
Θ
5
=Π
6
 
7
 
8
Θ
9
Δ
10
Π
11
Θ
12
=Π
13
 
14
 
15
Θ
16
Δ
17
Π
18
Θ
19
=Π
20
 
21
 
22
Θ
23
Δ
24
Π
25
Θ
26
=Π
27
 
28
 
29
Θ
30
      

Mai 2017

DLMMJVS
 Δ
1
Π
2
Θ
3
=Π
4
 
5
 
6
Θ
7
Δ
8
Π
9
Θ
10
=Π
11
 
12
 
13
Θ
14
Δ
15
Π
16
Θ
17
=Π
18
 
19
 
20
Θ
21
Δ
22
Π
23
Θ
24
=Π
25
 
26
 
27
Θ
28
Δ
29
Π
30
Θ
31
   

=  Activité culturelle
Π  Activité sociale
Δ  Activité sportive
Θ  Activité spirituelle
copyright © 2017 - Municipalité de Notre-Dame-de-Ham
- confidentialité et données - Conception du site par Solutions zen média -