Octobre 2017

DLMMJVS
Θ
1
Δ
2
Π
3
Θ
4
Π
5
 
6
 
7
Θ
8
Δ
9
Π
10
Θ
11
=Π
12
 
13
 
14
Θ
15
Δ
16
Π
17
Θ
18
=Π
19
 
20
 
21
Θ
22
Δ
23
Π
24
Θ
25
=Π
26
 
27
 
28
Θ
29
Δ
30
Π
31
    

Novembre 2017

DLMMJVS
   Θ
1
=Π
2
 
3
 
4
Θ
5
Δ
6
Π
7
Θ
8
=Π
9
 
10
 
11
Θ
12
Δ
13
Π
14
Θ
15
=Π
16
 
17
 
18
Θ
19
Δ
20
Π
21
Θ
22
=Π
23
 
24
 
25
Θ
26
Δ
27
Π
28
Θ
29
=Π
30
  

=  Activité culturelle
Π  Activité sociale
Δ  Activité sportive
Θ  Activité spirituelle
copyright © 2017 - Municipalité de Notre-Dame-de-Ham
- confidentialité et données - Conception du site par Solutions zen média -