Juin 2017

DLMMJVS
    =Π
1
 
2
 
3
Θ
4
Δ
5
Π
6
Θ
7
=Π
8
 
9
 
10
Θ
11
Δ
12
Π
13
Θ
14
=Π
15
 
16
 
17
Θ
18
Δ
19
Π
20
Θ
21
=Π
22
 
23
 
24
Θ
25
Δ
26
Π
27
Θ
28
=Π
29
 
30
 

Juillet 2017

DLMMJVS
       
1
Θ
2
Δ
3
Π
4
Θ
5
=Π
6
 
7
 
8
Θ
9
Δ
10
Π
11
Θ
12
=Π
13
 
14
 
15
Θ
16
Δ
17
Π
18
Θ
19
=Π
20
 
21
 
22
Θ
23
Δ
24
Π
25
Θ
26
=Π
27
 
28
 
29
Θ
30
Δ
31
     

=  Activité culturelle
Π  Activité sociale
Δ  Activité sportive
Θ  Activité spirituelle
copyright © 2017 - Municipalité de Notre-Dame-de-Ham
- confidentialité et données - Conception du site par Solutions zen média -